Havets guder

Poseidon

Havet har selvsagt stor betydning for alle mennesker, og havet symboliserer både fornyelse og liv, men også død og kaos. Havet, innsjøer og vann har guder i de fleste religioner og mytologier. Dette er overnaturlige vesener, ofte med magiske og mystiske krefter.

Den mest kjente havguden er kanskje den som er tilknyttet gresk mytologi, den store og mektige guden Poseidon, som er broren til selveste Zevs. Da makten ble fordelt, fikk guden Hades kontroll over underverdenen, Poseidon fikk makten over havet, og slik beholdt Zevs herredømmet over hele verden. Poseidon bor i et palass på havets bunn, og han er gift med Amfitrite. Han kontrollerer havet, og alle havets monstre med treforken sin. Denne guden er populær selv i dag, og er opphavet både til en spilleautomat og en nyere spillefilm. I romersk mytologi ble havguden opprinnelig kalt Neptun, men denne kulten smeltet sammen med dyrkelsen av Poseidon til en guddom.

I norrøn mytologi er det gudene Ran og Ægir som er havets guder, de representerer henholdsvis den negative og den positive siden av havets krefter. De har ni døtre som er havets bølger. Guden Njord var også tilknyttet havet, han sørget for god fangst.

I folketroen myldrer det av overnaturlige vesener som er tilknyttet hav og vann. Havfruer og havmenn ble opprinnelig oppfattet som farlige, demoniske skikkelser, sirener var havfruer som lokket sjømenn i døden. Disse havvesenene hadde delvis menneskelig form. I moderne tid portretteres ofte disse på en mer positiv måte, i eventyret om den lille havfruen har havfruen menneskelige trekk, samt ofrer livet for den hun elsker. Nøkken er en vannvette som liker seg i sjøer og elver, den er et ondsinnet vesen som forsøker å lokke til seg mennesker. Han ble ansett som særlig farlig etter at mørket falt på, og kunne omskape seg med intensjon om å lure ofrene sine.